AKALKULIA

Monografię na temat akalkulii napisała L. S. Cwietkowa (1972). Autorka zawarła w niej kompleksowe spojrzenie na temat tego typu zaburzeń. Z uwagi na unikalność omawianej monografii, na charak­terystykę neuropsychologiczną bogatego materiału, warto zapoznać się z ogólnymi założeniami typologii i mechanizmów akalkulii przedstawio­nymi przez L. S. Cwietkową. Autorka opisała obraz zaburzeń działań arytmetycznych i metody ich reedukacji u chorych z uszkodzonymi różnymi obszarami mózgu. Wskazała na istnienie różnych form akalkulii, których budowa pozostaje w ścisłym związku z lokalizacją uszkodzenia.Stwierdza się, że różne postaci akalkulii, ogólnie rzecz biorąc, są wy­nikiem uszkodzenia dwóch systemów: gnostycznych i czoło­wych.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)