BADANIA NAD SYMBOLIZMEM

Badania nad symbolizmem fonetycznym w kompetencji lingwistycznej schizofreników S.   Rogalińskiej ujawniły, że wszystkie etapy procesu programowania mowy u schizofreników, począwszy od programu wewnętrznego, z wy­jątkiem czucia związków substancjalnych, mają odmienny charakter niż u ludzi zdrowych. Przeprowadzone badania dotyczące procesów myśle­nia i nieliczne dotyczące mowy schizofreników pozwoliły bliżej określić ten stan patologiczny. Zanotowano „wypaczenie procesu uogólniania” w płaszczyźnie analizy i syntezy bodźców, polegające na tym, że chorzy w swoich sądach odzwierciedlają tylko przypadkową stronę zjawisk, istotne zaś związki między przedmiotami są w małym stopniu brane pod uwagę, przedmiotowa treść rzeczy i zjawisk często w ogóle nie jest uwzględniana.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)