BLIŻSZE PRZEDSTAWIENIE KONCEPCJI

Koncepcję tę przedstawia bliżej M. Zarębina, autorka badań nt. Rozbicie systemu językowego w afazji (1973). Przy­toczymy obecnie fragment tej pracy, mówiący o koncepcji związków R. Jakobsona: ,,Są to związki syntagmatyczne (istniejące in praesentia) i asocjacyjne (in absentia) jako człony potencjalnej serii pamięciowej”. Układ asocjacyjny nazywa Jakobson układem przez selekcję (podobień­stwo): jednostki są tu połączone w kodzie, ale nie w tekście, przez różne rodzaje podobieństwa czy przeciwieństwa. Związki syntagmatyczne na­zywa Jakobson układem kombinacji (przyległości): jednostki są tu po­łączone w tekście (zdania, wyrazy, fonemy), ale wybrane z kodu. Układy kombinacji, przyległości, inaczej też hierarchii, występują nie tylko jako układy linearne, ale również nielinearne: elementy, cechy w*fonemie. Związek z kodem to związek wewnętrzny, związek z tekstem to zwią­zek zewnętrzny.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!