CAŁE DEFINICJE WYRAZÓW

Dokument, który zawiera takie łączniki do innych do­kumentów, nazywa się hipertekstem. Wymyślił go w po­łowię lat 60. Ted Nelson. Rozwiązanie miało pomóc w przeglądaniu dużych zbiorów danych komputerowych. Najprostsze zastosowanie, jakie można sobie dla niego wyobrazić, to umożliwienie czytelnikowi szybkiego „prze­skakiwania” do wyjaśnień trudnych terminów pojawiają­cych się w tekście. Doskonałym przykładem użyteczności hipertekstu jest dostępna w WWW wersja angielskiego słownika Webstera opracowana przez Uniwersytet Kalifornijski z San Diego.  Znajduje się ona pod adresem http://gs213.sp.cs.cmu.edu/ prog/webster. Całe definicje wyrazów składają się tu z łącz­ników. Jeśli którykolwiek element wyjaśnienia jest niezro­zumiały, szybko możemy przejść do jego definicji.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)