Kategoria: Internet

ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Przywódcy państw, w których niespecjalnie dbano o swo­body obywatelskie, nie uważali globalnej Sieci za coś po­trzebnego światu. Dla wielu urzeczywistnienie istoty demo­kracji, jedyne prawdziwie wolne forum wymiany myśli, nie zyskiwało poparcia takich bojowników o sprawiedliwość jak Fidel Castro. „Ameryka zdominowała 70 procent Internetu. Tylu Afrykanów czy innych biedaków nie potrafi nawet czy­tać. Co im daje Internet?” – mówił przywódca Kuby na jubi­leuszowym szczycie Światowej Organizacji Handlu w Ge­newie w 1998 roku. Nie podobała mu się podjęta tu decyzja 0 wprowadzeniu rocznych wakacji podatkowych dla dóbr sprzedawanych za pośrednictwem Internetu.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

POSTĘP W KOMUNIKACJI

Dyktatorzy wiedzieli, co robią. Postęp w komunikacji, jaki wiązał się z rozwojem technologii, nie mógł im być na rękę. Stąd ograniczenia związane z korzystaniem z Sieci w Chi­nach czy na Białorusi. Dla chińskich dysydentów, areszto­wanych po tragedii na placu Tiananmen (czerwiec 1989 roku). 0 wypuszczonych po kilku latach z więzień, ale nadal pozo­stawionych pod ochroną policji, Sieć stała się jedną z nie­licznych dróg komunikacji z zewnętrznym światem – dono­siła agencja Reuters w czerwcu 1998 r. Dzięki poczcie ele­ktronicznej dowiadywali się, jaki jest los ich przyjaciół, a o każdym aresztowaniu w tym kraju mógł szybko dowie­dzieć się świat.Również w połowie 1998 roku katolicki serwis informa­cyjny Fides zaczął wykorzystywać Internet do przekazywa­nia informacji w języku chińskim.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

JEDNA Z GŁOŚNIEJSZYCH SPRAW

Słowo to zaczęło trafiać na łamy co­dziennych gazet w drugiej połowie lat 90. Nie zawsze jed­nak wydarzenia, które dawały ku temu sposobność dobrze się kojarzyły. Jeśli sprawa nie dotyczyła pornografii albo wła­mania hakerów do systemu komputerowego jakiejś instytu­cji, to informacja o Sieci mogła mieć problemy z przebiciem się. Jeśli ktoś nie zaglądał na kolumny gazet zajmujących się technologią, niewielkie miał szanse dowiedzieć się, że In­ternet może się do czegoś przydać. Jedną z głośniejszych spraw związanych z Siecią było masowe samobójstwo członków sekty Higher Source. W mar­cu 1997 r. policjanci, którzy weszli do willi na ekskluzyw­nym przedmieściu San Diego znaleźli leżące na łóżkach cia­ła 39 młodych osób (średnia wieku poniżej 30 lat).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

DZIĘKI INTERNETOWI

Jak się okazało, wierzyli oni, iż zbliżenie się do Ziemi komety Hale- -Bopp’a to znak, że czas przejść do następnego świata. Swo­je przesłanie członkowie sekty przekazywali w Internecie, na stronie WWW „Heaven’s Gate”. Poza tym zawodowo zaj­mowali się tworzeniem stron WWW na zlecenie. „Zarabiali, robiąc strony komputerowe” – pisała jedna z polskich gazet. Ale w tej sprawie nawet Amerykanie dosyć dobrze już usie- ciowieni popełniali błędy. Niecały rok później w informacjach telewizji TVN usły­szałem taki komentarz: „rozprzestrzenianie się sekt stało się ostatnio łatwiejsze dzięki Internetowi”. W kraju, gdzie wśród użytkowników Sieci nadal dominowali jedynie zapaleńcy miłośnicy komputerów, a takie zjawisko jeszcze nie mogło mieć miejsca, zupełnie nie miało to sensu.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!