CORAZ BOGATSZE STRONY

Łącznik do tego dokumentu można umie­ścić na dowolnej stronie WWW Możliwe jest też wpisanie adresu w przeglądarce WWW i bezpośrednie wywołanie stro­ny „Site Map”, z pominięciem „pierwszej” na serwerze Net­scape. Dokumenty, które przeglądamy w WWW zapisane^ą w ję­zyku HTML (Hypertext Markup Language). Ich treść po­trafi zrozumieć przeglądarka Internetu, której zadaniem jest odtworzenie w komputerze wyglądu strony zaprojektowa­nego przez jej autora.Coraz bogatsze strony początku działania WWW strony były bardzo proste. Skła­dały się z kolumny tekstu urozmaiconej wyróżnionymi ko­lorem łącznikami tekstowymi. Z biegiem czasu stają się co­raz bogatsze. Najpierw autorzy zaczęli umieszczać na nich rysunki i zdjęcia. „Linkami” coraz częściej stawały się ry­sunki albo ich fragmenty.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)