DALSZY CEL

Dalszym jej celem jest, by materiał nauczania był przez ucznia adoptowany drogą operacji logicznych. Tego rodzaju zasady metodyczne nauczania zastosowano także do nauki języków obcych. A więc stosuje się w szerokiej mierze gramatyczne analizy języka, wprowadza się do świadomości i utrwala w pamięci tak konkretne teksty, jak i struktury gramatyczne, na których treści te są oparte. W ten sposób także język jako strukturę wprowadza się najprzód do świadomości. Wobec tego jednakże, iż jednocześnie nie może być w świadomości dwóch rzeczy, proces mówienia przebiega w ten sposób, iż pojawiające się w świado­mości struktury językowe muszą zejść najpierw do podświadomości, by na nich można zbudować w świadomości konkretną wypowiedź. Zanim więc uczeń wypowie zdanie, musi dokonać szeregu operacji myślowych. Wynikiem tego jest m. in. owe przysłowiowe jąkanie się.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!