DOSTĘPNE DLA NAUKOWCÓW

Dopiero inicjatywa JANET w Wiel­kiej Brytanii (1984) i program amerykańskiej Narodowej Fun­dacji Nauki (NSF- 1985 r.) rozpoczynają budowę sieci, które miałyby być dostępne dla naukowców różnych dyscyplin. Sieć NSFNET w końcu przekształciła się w główny szkie­let Internetu, z którym łączyły się rozrzucone po całym świe­cie sieci komputerowe.Od połowy lat 80. lawinowo rosła liczba hostów – kom­puterów podłączonych do sieci, które tworzyły Internet. W 1984 r. było ich tysiąc. Co trzy lata liczba ta wzrastała 10- -krotnie, by w 1992 roku, w przeddzień rozpowszechnienia się WWW, osiągnąć milion.Przyłączenie Polski do Internetu oficjalnie ogłoszono 12 września 1991 roku.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)