DZIAŁANIE SYSTEMU

W tym samym kraju rząd uznał sieć komputerową za je­den z filarów reformy publicznej służby zdrowia. Na podłą­czenie przychodni do medycznej infostrady NHS-Net zde­cydował się wydać 150 min funtów. Lekarze mieli ją wyko­rzystywać, udzielając pacjentom porad. Zamiast za każdym razem wysyłać ich do specjalistów, mogli się z nimi konsul­tować za pośrednictwem komputerów, pytając, na jakie ba­dania wysłać pacjenta, a potem przekazując ich wyniki. Mi­nisterstwo Zdrowia Zjednoczonego Królestwa uznało, że może to przyspieszyć udzielanie porad pacjentom i zwięk­szyć wydajność służby zdrowia, skracając procedury admini­stracyjne.  Cały system ma działać od 2002 roku.Sędzia Hiller Zobel był jedną z osób, które uwierzyły w si­łę nowego medium.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!