ELEMENTY PSYCHICZNE

Do elementów psychicznych H. Stasiak zalicza:izolację w kabinie i akustyczne bodźce adresowane niejako indy­widualnie, docierające do odbiorcy przez słuchawki, które pozwalają na znaczną eliminację szumów cybernetycznych;optymalne warunki w laboratorium do utrwalania stałych związ­ków między bodźcem a reakcją językową, które są nie uświadomioną reakcją na sygnał. Pokrywa się to z behawiorystyczną teorią reakcji S->R, która w odniesieniu do wytwarzania się automatyzmów nie stra­ciła aktualności;to, iż w pracy nad przyswajaniem języka obcego zaangażowane są -trzy ośrodki korowe: słuchu, mowy i wzroku. Dwa pierwsze znajdują się wobec siebie w stałej relacji bodźca i reakcji, natomiast ośrodek wzroku pełni funkcję sygnalizacyjną, różną zresztą w przypadku ilustracyjnego przedstawienia sytuacji i graficznego wyobrażenia języka;to, iż elementem pozytywnym nie dającym się pominąć jest pra­wie całkowita likwidacja zahamowań w mówieniu u osobników nadwraż­liwych i z kompleksami;to, że najistotniejszy dla ucznia nie jest już nauczyciel, który w szczególnych sytuacjach może nawet stanowić czynnik hamujący, lecz problem językowy i konieczność jego rozwiązania;konieczność wzmożonej koncentracji uwagi wynikająca z układu ćwiczeń w których nieuchwycenie wzorca uniemożliwia poprawną reak­cję, wpływa na zwiększoną aktywność także w zakresie rozumienia ze słyszenia. Dotyczy to więc fonicznego kodu analitycznego, który wielu autorów niesłusznie uważa za „bierną” percepcję.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)