FILTROWANIE

Dlatego wymyślono filtrowanie. Obsługujące pocztę progra- my potrafią automatycznie selekcjonować przesyłki. W za- ! leżności od kogo pochodzą, mogą je „wrzucać” do różnych ! określonych przez użytkownika skrzynek. Mogą też kaso wać niektóre maile.Trzeba też pamiętać, że poczta jest również dobrym sposo- ; bem na rozpowszechnianie wirusów komputerowych. Zaka żone mogą być np. zbiory dołączane do listów – te potrafią ! się nawet przedostać przez specjalistyczne zabezpieczenia.Nie tylko zresztą ze względu na wirusy poczta elektro- ! niczna może być zaraźliwa. Osoby, które zaczną jej używać, raczej nie przestają tego robić. Pozbawione możliwości czy­tania swoich listów – np. na urlopie — czują, że czegoś im brakuje. To nowa choroba, tzw. stres technologiczny.

 

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)