FORMY JĘZYKOWE

Te formy językowe, jak przysłówki lub przyimki, które małe, normalnie słyszące dziecko dość wcześnie sobie przyswaja, zawierają bogatą treść abstrakcyjną, wyraża­jącą stosunki między przedmiotami i zdarzeniami. Tymczasem dzieci głuche mają duże trudności właśnie z opanowaniem zdolności posługi­wania się tymi formami językowymi, jak wykazały badania L. Gepperto- wei (1968). W związku z tym wiele cech jakościowych jest dzieciom głu­chym wyrazić trudniej. Nieco łatwiej przychodzi im operowanie cecha­mi ilościowymi, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnego materiału. Nie znaczy to wcale, by przy użyciu specjalnych metod dydaktycznych i wcześnie podjętej rehabilitacji nie mogły w ogóle opanować tego ro­dzaju pojęć.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)