INNI AUTORZY

Inni autorzy mówią o   braku rozwoju dróg nerwowych związanych z mową oraz o niedosta­tecznej lateralizacji w następstwie braku rozwoju dominacji półkul móz­gowych. Przypisuje się również powstanie afazji wrodzonej czynnikom dziedzicznym oraz wadom rozwojowym mózgu (bliżej nie sprecyzowa­nym).Na podstawie własnych badań E. Dilling-Ostrowska stwierdza, iż: wrodzone zaburzenia mowy występują w następstwie organiczne­go uszkodzenia lewego płata skroniowego u dzieci z prawdopodobnie przebytym niedotlenieniem mózgu we wczesnym okresie życia płodo­wego; brak rozwoju mowy w przypadkach wrodzonych zaburzeń mowy jest zależny od braku kompensacji czynności ośrodka mowy lewej pół­kuli mózgu przez półkulę prawą.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)