JĄKANIE

Jąkanie jest jednym z najbardziej złożonych i długotrwałych zaburzeń. Charakteryzuje się ono zaburzeniem tempa i płynności mowy ekspresyjnej z istotnym zaburzeniem jej funkcji komunikacyjnej. Historia systematycznych badań jąkania zaczyna się w wiekuj XIX. Głów­ną zasługą powstałych wówczas prac było zwrócenie uwagi na koniecz­ność wczesnego leczenia tego zaburzenia, tj. już we wczesnym dzieciń­stwie. Aktualną publikacją na ten temat jest praca zbiorowa uczonych radzieckich i niemieckich pt. Jąkanie (1978). W analizie mechanizmów patofizjologicznych jąkania autorzy wspomnianej monografii posłużyli się badaniem elektromiogramów dzie­ci zdrowych sześcioletnich. Zauważono w rysunku skurczu i parametrach czasowych mięśni aparatu artykulacyjnego dostatecznie wyraźną stabil­ność, co świadczyć by mogło o tym, że w normie u 5 – 6-latków wykształ­cają się podstawowe parametry aferentne funkcjonalnego systemu mowy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!