JEDNA Z GŁOŚNIEJSZYCH SPRAW

Słowo to zaczęło trafiać na łamy co­dziennych gazet w drugiej połowie lat 90. Nie zawsze jed­nak wydarzenia, które dawały ku temu sposobność dobrze się kojarzyły. Jeśli sprawa nie dotyczyła pornografii albo wła­mania hakerów do systemu komputerowego jakiejś instytu­cji, to informacja o Sieci mogła mieć problemy z przebiciem się. Jeśli ktoś nie zaglądał na kolumny gazet zajmujących się technologią, niewielkie miał szanse dowiedzieć się, że In­ternet może się do czegoś przydać. Jedną z głośniejszych spraw związanych z Siecią było masowe samobójstwo członków sekty Higher Source. W mar­cu 1997 r. policjanci, którzy weszli do willi na ekskluzyw­nym przedmieściu San Diego znaleźli leżące na łóżkach cia­ła 39 młodych osób (średnia wieku poniżej 30 lat).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!