KONCEPCJA Z POGLĄDU

Koncepcja ta wywodzi się z poglądu L. S. Wygotskiego dotyczącego dwóch planów mowy: psychologicznego i gramatycznego. Jednakże inny jest punkt widzenia A. N. Leontjewa odnośnie do mowy wewnętrznej i kolejnych etapów (procesów) przebiegających w trakcie tworzenia wy­powiedzi. Leontjew posługuje się w swoim modelu pojęciem programo­wania wewnętrznego (programu), które może rozwinąć się w mowę ze­wnętrzną dzięki regułom leksykalno-gramatycznym bądź w mowę we­wnętrzną dzięki specyficznie innym regułom. Rozwinięcie leksykalno- -gramatyczne jest zatem dla Leontjewa przejściem międzyetapowym od programu do mowy zewnętrznej. Przejście od syntaksy znaczeń do syn­taksy słów, przetworzenie gramatyki myśli w gramatykę słów — to Rja- bowa nazywa strukturalizacją gramatyczną.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)