KONTEKST I KONSTYTUCJA

System norm nie zakłada ścisłych, niezmiennych działów, lecz jedynie zakreśla ich granice, we­wnątrz których realizacja językowa odbywa się zupełnie swobodnie, od przypadku do przypadku, od człowieka do człowieka. Kontekst i konsytu- acja są ważnymi czynnikami nie tylko w aspekcie znaczeniowym, ale także w aspekcie kulturalnojęzykowym, pomagającymi dostrzegać różne osobliwości językowe, kaprysy językowe, w ogóle zjawiska pozanorma­tywne. Nie wynika stąd, że standard języka literackiego jest jedynie 00– trzebą teoretyczną, jak również nie chodzi o to, by interpretować normę językową jako coś stałego, a zarazem realnego w wahającej się rzeczy­wistości językowej konkretnej realizacji praktycznej. Chodziłoby o prze­ciwstawienie systemu norm i ich ucieleśnienia językowego, które jednak­że nie jest tożsame z przeciwstawieniem systemu językowego i mowy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)