ŁĄCZNIK UMIESZCZONY NA STRONIE WWW

Komputer, a raczej przeglą­darka WWW^ wysyła wtedy do odpowiedniego serwera HTTP „zamówienie” na stronę. Tak jakby mówił „daj mi dokument X”. Gdy serwer nie jest akurat bardzo zajęty, zaczyna wysy­łanie strony – zgodne z opisanym już protokołem TCP/IP. Łącznik umieszczony na stronie WWW wskazuje dokład­nie na nową stronę za pomocą tak zwanego adresu URL – Uniform Resource Locator. Na pojedynczych serwerach WWW zgromadzone są całe masy dokumentów. URL wska­zuje dokładnie tylko na jeden z nich. Np. pełny adres strony „domowej” (głównej albo początkowej) serwera firmy Net­scape wygląda tak: http://www.netscape.com. Jeśli na tej stronie wybierzemy link „contents” prowadzący do spisu treści stron firmy, albo – inaczej – mapy serwera, to znaj­dziemy się pod adresem URL http://www.netscape.com/ map/index.htm.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!