ŁATWA KONTROLA W KLASIE

Nau­czyciel może następnie łatwo skontrolować w klasie wykonanie takiego zadania, jeśli nawet nie w całości ze względu na brak czasu, to przy­najmniej wyrywkowo zapytując o różne jego fragmenty poszczególnych uczniów. Ćwiczenia tego typu powinny być wykonywane przez uczniów systematycznie, z lekcji na lekcję, przynajmniej przez okres trwania kursu podstawowego. Każdy zasadniczy tekst jednostki lekcyjnej, służą­cy jako główne źródło nowego słownictwa i nowych struktur gramatycz­nych, powinien być w jakiejś formie retranslacyjnie przepracowany przez uczniów. Naturalnie, ćwiczenie takie może być wykonywane jedy­nie po wprowadzeniu całego tekstu w klasie i po zapoznaniu uczniów z nowym słownictwem, strukturami, wymową itp. Przy przygotowywa­niu technicznej obudowy podręcznika ćwiczenie tłumaczeniowe mogłoby być nagrane na taśmę ze spacjowaniem, z tym że po każdej spacji po­dana byłaby wersja prawidłowa.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)