MAPA INTERNETU

Natomiast gdy po przepłynięciu kilku pakietów ulegnie zniszczeniu jakieś łącze sieci, to następne pakiety mogą trafić do punk­tu przeznaczenia inną, okrężną drogą. Żeby taka wędrówka danych między komputerami stojący­mi na dwóch końcach Sieci była możliwa, musi istnieć coś w rodzaju mapy. Dlatego każdy działający w Internecie kom­puter ma swój adres – niepowtarzalny numer IP. Składa się on z czterech liczb od 0 do 255 oddzielonych kropkami.Adresami liczbowymi zajmują się jednak głównie kom­putery. Zapaleńcy (lub miłośnicy numerów) mogą oczywi­ście ich używać, ale dla ludzi przeznaczone są łatwiejsze do zapamiętania nazwy literowe.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)