MOWA DZIECI Z NIEDOSŁUCHEM

T. Gałkowski pisze: ,,U dziecka głuchego, które wskutek braku słuchu nie może zdobyć odpowiedniego dla swych potrzeb zasobu doświadczeń, występuje specyficzne ogranicznie do sfery wzrokowej. W przypadku nie uszkodzonego zmysłu słuchu procesowi tworzenia pojęć towarzyszy dwuzmysłowa stymulacja (wzrokowo-słuchowa), będąca podstawą dla uczenia się nazw, a potem dla opanowania bardziej złożonych form języ­kowych. Przy poważnym uszkodzeniu słuchu istniejącym od urodzenia lub nabytym w pierwszych miesiącach życia, dane o świecie zewnętrz­nym sprowadzają się do informacji jednokanałowych, a w najlepszym ra­zie wspomagane są zmysłem dotyku, powonienia, wibracji, które jednak dostarczają uboższych spostrzeżeń niż słuchowe.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)