NAGŁÓWEK ELEKTRONICZNY

Tak jest w przypadku, gdy korespondencja ma wielu adresatów. Gdyby wpisać ich w nor­malnych polach, każdy z nich po otwarciu listu musiałby najpierw przeglądnąć całą listę adresatów, która znajduje się w nagłówku e-maila. Gdy dostanie „ślepą” kopię, zobaczy tylko swoje nazwisko. Ważnym nagłówkiem elektronicznego listu jest „Subject”, czyli temat. To wyjątkowe dla poczty elektronicznej – od­biorca może się zorientować, czego dotyczy koresponden­cja, zanim ją otworzy. Wpisywanie tematu należy nawet do internetowej etykiety. Do wysyłanego listu można dołączyć załączniki, np. zdję­cia, rysunki lub inne pliki danych komputerowych.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!