NIEDOSKONAŁOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ

Narzekamy często na niedoskonałość naszego porozumiewania się, czynności skomplikowane i uzależnione od wielu spraw. Udział szkoły powinien być w tym względzie udziałem nie z przypadku, lecz ze świado­mego wyboru. Wszystkie elementy programu nauki o języku podporząd­kowane być powinny jednemu naczelnemu zadaniu: pragmatyce mowy. Reformująca się szkoła nie nadąża ze śledzeniem tych ważnych spraw. Uprzednia ośmiolatka borykała się zarówno z programem, jak i z pod­ręcznikami do nauki o języku. Dla przykładu: nauczanie składni, które me nie tylko ważne znaczenie dla teoretycznego poznania języka, ale przede wszystkim dla praktycznego posługiwania się językiem ojczystym.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)