OBSERWOWANIE AGRAMATYZMÓW

Agramatyzmy zatem, zaob­serwowane w afazji dynamicznej i eferentnej tak zinterpretowane, we­ryfikują tezę Wygotskiego o dwóch planach mowy, choć wnoszą też mo­dyfikację tej tezy w odniesieniu do mowy wewnętrznej. Dyskusyjna jest kwestia interpretowania przez wymienionych autorów mowy wewnętrz­nej, która w świetle przedstawionego materiału nie jest koniecznym ogni­wem na drodze przejścia od myśli do mowy. Strukturalizacja gramatyczna jako proces zawierający się już w pro­gramowaniu zewnętrznym, a następujący po uprzedmiotowieniu myśii w znaczeniach słów zewnętrznych, jest procesem złożonym i dotąd w swej złożoności mało zbadanym.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!