PO SERII ĆWICZEŃ

W tym celu wykorzystuje się metody uwzględniające oparcie się na zachowanych i dobrze przyswojo­nych w doświadczeniu ruchach ręki i palców w czasie pisania liter i cyfr, na mimowolnych ruchowych komponentach pisma. Drugi sposób to re­konstrukcja cyfry, oparta na swobodnym wykonaniu operacji takiego do­pełnienia konturu podanych cyfr (z początku w oparciu o zewnętrzny wzór, później o jego wyobrażenie), żeby z nich otrzymać można było in­ne jakieś cyfry. Po serii ćwiczeń opartych o kinestezję, słuch, a także o werbalną analizę konstrukcji cyfry, można wymagać od chorego dorysowania bra­kujących elementów do podanego znaku w formie pisanej. Seria ta koń­czy się werbalną analizą budowy cyfry otrzymanej i wyjściowej, porównaniem ich kształtu optycznego, wydzieleniem tego, co ogólne i różne w rysunkach porównawczych cyfr.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)