PODOBNE ZJAWISKO

Na podobne zjawisko wtórnego obniżenia sprawności inte­lektualnej wskutek zaburzeń sfery emocjonalnej uczniów wskazywała M. Tyszkowa (1964) w pracy Czynniki determinujące pracę szkolną dziec­ka. Nic też dziwnego, że niektórzy autorzy (np. Bielicka, 1967) zwracają uwagę na niebezpieczeństwo utrwalania się zaburzeń emocjonalnych i niewłaściwych postaw. Wskazują oni na trwanie tych wtórnych zabu­rzeń osobowości nawet wówczas, gdy podstawowe zaburzenia (zaburze­nia funkcji percepcyjno-motorycznych) i trudności w nauce ustąpią w wyniku ćwiczeń korekcyjnych. Jak wykazała analiza wszystkich badanych przypadków, tylko nie­liczni rodzice orientowali się w specyfice trudności swego dziecka. W żadnym wypadku szkoła nie wykazała znajomości tych problemów.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!