POSTĘP CYWILIZACYJNY

Pozwala ona teoretycznie zapoznać się z językiem, by zrozu­mieć funkcjonowanie mowy i sposoby poprawnej jej realizacji. Stanisław Szober, twórca pierwszej nowoczesnej, a zarazem i najpełniejszej gra­matyki opisowej i elementów gramatyki historycznej języka polskiego, powiedział: „Kultura języka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się świado­mość mówiącego czy piszącego, w doborze środków językowych, gdy lu­dzie nie tylko mówią, ale zaczynają się zastanawiać nad tym, jak mówią, gdy zaczynają sprawdzać nieświadome poczucie językowe”. Wiemy dobrze, że w dzisiejszej epoce zawrotnego tempa życia , pra­widłowe i kulturalne posługiwanie się językiem nie jest takie łatwe. Po­stęp cywilizacji, nauki i kultury nieustannie zmienia nasze potrzeby, działalność ludzka staje się coraz bardziej skomplikowana, nasilają się kontakty między ludźmi poprzez rozmowy, narady, dyskusje, zebrenia, poprzez pisemną wymianę informacji — wszystko to sprawia, że język, jako narzędzie porozumiewania się, musi być coraz sprawniejszy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)