POSTĘP W KOMUNIKACJI

Dyktatorzy wiedzieli, co robią. Postęp w komunikacji, jaki wiązał się z rozwojem technologii, nie mógł im być na rękę. Stąd ograniczenia związane z korzystaniem z Sieci w Chi­nach czy na Białorusi. Dla chińskich dysydentów, areszto­wanych po tragedii na placu Tiananmen (czerwiec 1989 roku). 0 wypuszczonych po kilku latach z więzień, ale nadal pozo­stawionych pod ochroną policji, Sieć stała się jedną z nie­licznych dróg komunikacji z zewnętrznym światem – dono­siła agencja Reuters w czerwcu 1998 r. Dzięki poczcie ele­ktronicznej dowiadywali się, jaki jest los ich przyjaciół, a o każdym aresztowaniu w tym kraju mógł szybko dowie­dzieć się świat.Również w połowie 1998 roku katolicki serwis informa­cyjny Fides zaczął wykorzystywać Internet do przekazywa­nia informacji w języku chińskim.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)