POWAŻNE ZASTOSOWANIE

Technologia ta znajduje jednak rów­nież poważne zastosowania. W czasie wielkiej powodzi na południu Polski w 1997 roku działał kanał #powodz, na któ­rym wymieniano aktualne informacje związane z katakli­zmem. W 1993 roku, gdy w Moskwie grupa deputowanych zabarykadowała się w budynku parlamentu, powstał kanał, na którym przekazywane były informacje o wydarzeniach w stolicy Rosji. Rok później w Los Angeles powstał kanał, na którym przekazywano informacje związane z trzęsieniem ziemi w Northridge. Wywiadu na żywo za pośrednictwem Internetu udzielał w 1994 roku Woody Allen, po podobnym doświadczeniu pio­senkarz David Bowie uznał, że tylko za pomocą tego me­dium będzie udzielał wywiadów.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!