PRAWDZIWA EKSPLOZJA

Na pew­no będzie to szybsze niż wysyłanie faksów. Niewiele dłużej będzie też trwało wysłanie tego zaproszenia na spotkanie do kilku osób. Pod koniec dnia nadawca przejrzy odpowie­dzi i będzie wiedział, kto przyjdzie, a kto nie. Gdyby nato­miast któryś z listów nie dotarł do adresata, nadawca (w więk­szości przypadków) zostanie o tym powiadomiony przez jeden z komputerów obsługujących pocztę. Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii, swój pierwszy list elektroniczny wysłała już w 1976 roku. Specyfikacja poczty elektronicznej, tzw. RFC, została opublikowana rok później. Sporo czasu minęło, zanim e-mail stał się popularny. Praw­dziwa eksplozja poczty elektronicznej nastąpiła dopiero pod koniec lat 80.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)