PREFEROWANIE ZDAŃ

Zjawisko preferowania zdań niesentencjonalnych i automatyzmów w mowie chorych z afazją dyna­miczną wyjaśnia się różnicą w procesie tworzenia takich zdań w porów­naniu ze zdaniami sentencjonalnymi. Według Rjabowej, a jest to rów­nież stanowisko A. N. Leontjewa, zdania niesentencjonalne tworzy się według formuły „bodziec — reakcja motoryczna”, z pominięciem kolej­nych etapów realizowania zamysłu, tj. bez kształtowania semantycznego i gramatycznego. Drugi wariant afazji dynamicznej, który w przejawach daje obraz podobny do wariantu pierwszego, wiąże się, zdaniem Rjabo­wej i Szterna, z zaburzeniem programowania wewnętrznego, z zaburze­niem wewnętrznego schematu wypowiedzi.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)