PRÓBA NOWOCZESNEJ DYDAKTYKI

Próbę nowoczesnej dydaktyki języka obcego w szkole średniej przedstawił w swej pracy W. Marton (1974). Inspiracją do przeprowa­dzenia badań w tym kierunku i zbudowania hipotezy dydaktycznej były obserwacje W. Martona słabej intensywności nauczania języka obcego w szkole średniej, niskiej motywacji do uczenia się, trudności w określe­niu celów nauczania w stosunku do przyszłych potrzeb ucznia. Autor w badaniach swych oparł się nie tylko na osiągnięciach językoznaw­czych, ale również psychologicznych, pedagogicznych, psycholingwis- tycznych i socjolingwistycznych. Marton dzieli proces opanowywania języka na uczenie się ze zrozumieniem i uczenie się pamięciowe, odno­sząc to pierwsze do opanowywania gramatyki i fonologii, a to drugie do opanowywania słów i połączeń.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)