PROCES STRUKTURALIZOWANIA

Predykatywność komponentów zamysłu wewnętrznego wypowiedzi winna przejawiać się w mowie zewnętrznej poprzez określony sposób wyrażenia, poprzez określoną strukturę zdania. Właśnie strukturalizacja gramatyczna pozwala przywieść komponenty programowania wewnętrz­nego do wypowiedzi predykatywnej, do zdania. Przenosi ona elementy statyczne, odnoszone w prostszych przypadkach do obrazów percepcji 7, nałożonymi na nie cechami predykatywnymi, w obiektywną formę ze­wnętrzną. Jeśli proces strukturalizowania gramatycznego wypadnie z przebie­gu tworzenia wypowiedzi, jak ma to, zdaniem Rjabowej, miejsce w efe­rentnej afazji motorycznej, to chorzy przenoszą zamysł w mowę zewnę­trzną nie strukturalizując wypowiedzi, tylko dając szeregowo nazwy pod­miotu, przedmiotu i czynności. Czasowniki w ich wypowiedziach pełnią tylko funkcję nominacyjną, nie są natomiast strukturalnymi organizato­rami zdania, nie niosą funkcji predykacyjnej.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)