PRZEDMIOT JĘZYKA

Przedmiot języka ma swoją specyfikę strukturalną, wyodrębniającą go ze wszystkich innych przedmiotów nauczania. Cecha ta wymaga od nas zastosowania w nauce języka także specyficznej metodyki naucza­nia. Metodyka ta ma wprawdzie pewne cechy wspólne z dydaktyką ogól­ną, lecz obok tego ma swoją wyraźną specyfikę. Specyfikę tę dojrzało językoznawstwo współczesne. Musi się do niej stosować także psycholo­gia jako nauka mająca dużo do powiedzenia w procesie nauczania i ucze­nia się. Metodyka nauczania języków obcych jako specyficzna gałąź dy­daktyki ogólnej została wypracowana przez językoznawstwo struktural­ne. W ten sposób powstała ostatnio i rozwinęła się tak zwana lingwis­tyczna teoria nauczania języków obcych. Teoria ta zyskała w wielkim stopniu potwierdzenie w praktyce”. (L. Zabrocki, 1966, s. 74).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)