PRZY AMNEZJI

Przy amnezji nominacji cyfr wyko­rzystuje się zachowane w doświadczeniu językowym dziecięce wiersze i teksty z liczebnikami, jak też ustne liczenie zautomatyzowane oraz ta­bliczkę mnożenia. Z pojęciem akalkulii ściśle związane jest zagadnienie rozpadu poję­cia liczby i zaburzenie operacji liczenia (z powodu zaburzeń percepcji przestrzeni), jak również stosunków między liczbami określanymi przez następujące znaki H X:. Przy ciężkiej akalkulii chorzy tracą poczu­cie związku między realną ilością a oznaczającą ją liczbą. W tym przy­padku reedukację należy zacząć od wypracowania rozumienia ilościowe­go znaczenia liczby. Przydatne są rozmaite ćwiczenia, w których chory trenuje się w dopasowywaniu liczb napisanych na kartkach do odpo­wiedniej ilości realnych przedmiotów.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)