PRZY WNIKLIWEJ ANALIZIE

Przy wnikliwej analizie sła­bych punktów przedstawianych teorii można zauważyć określone regu­larności, wskazujące drogi koniecznej penetracji badawczej, i w tym sensie wolno już chyba mówić o roli koncepcji mechanizmu agramatyz­mu w modelu strukturalizacji wypowiedzi słownej. Materiał uzyskany od afatyków wskazuje na potrzebę szczególnie wnikliwych studiów w za­kresie opracowania etapu strukturalizacji gramatycznej programowania wypowiedzi słownej. Wyraźnie należy zdać sobie sprawę z tego, że etap strukturalizacji gramatycznej poprzedzony jest etapem semantyzacji, któ­ry jest fundamentalnym etapem części zewnętrznej programowania. W etapie tym w czasie ontogenezy doświadczenia językowego indeksują się zasadnicze wartości gramatyczne.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)