PRZYBIERANIE RÓŻNYCH FORM

Technika ta może przy­bierać różne formy; może np. polegać na tym, że uczeń ma za zadanie przetłumaczyć jakiś podstawowy tekst podręcznika na język ojczysty, a następnie dokonać jego ustnej retranslacji na język obcy porównu jąc wyniki z oryginałem. Może też mieć formę prostego tłumaczenia ustne­go specjalnie już w tym celu zamieszczonego w podręczniku tekstu ojczy­stego na język docelowy. Może także polegać nie na dosłownym tłuma­czeniu polskich zdań, ale na realizacji bardzo szczegółowych dyspozycji podanych w języku ojczystym do powiedzenia czegoś w języku obcym. Zasadniczym celem i jednocześnie naczelnym kryterium powodzenia powinno być w każdym z tych ćwiczeń translacyjnych to, aby uczeń, w reakcji na bodziec w postaci zdania (ewentualnie jakiegoś fragmentu tekstu) w języku ojczystym, wypowiedział w możliwie normalnym tem­pie i możliwie bezbłędnie ekwiwalentne zdanie w języku obcym.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)