PYTANIA W BADANIACH

W badaniach postawiono pytania:Czy i w jakim stopniu różni się świadomość istnienia znaczeń gramatycznych w słowie u dzieci z niedosłuchem i zdrowych?Czy i w jakim stopniu różni się w obu grupach spostrzeżenie stro­ny wyrażeniowej gramatyczności morfologicznej?Czy agramatyzmy w mowie dzieci z niedosłuchem są przyczyną:nieznajomości semantyki gramatycznej;zaburzenia pracy kanału kontrolnego;zdezautomatyzowania pracy wszystkich kanałów?Odpowiedzi na te pytania mogą mieć istotną wartość dla praktyki re- edukacyjnej nad mową u dzieci z niedosłuchem. Z uzyskanych wyników można stwierdzić zawężenie świadomości istnienia znaczeń gramatycznych w strukturze wyrazu u dzieci z niećlo- słuchem, nie tak jednak wielkie, by upoważniało to do mówienia o nie­zrozumieniu przez te dzieci strony gramatycznej wyrazów.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)