REDAGOWANIE I WYSYŁANIE

To te same nazwy komputerów, o któ­rych pisałem już przy okazji adresów w Internecie. Zapamiętanie pełnej nazwy konta jest chyba najtrudniej­szym elementem korzystania z poczty, ponieważ współczes­ne programy pocztowe są bardzo proste w obsłudze.Samo redagowanie i wysyłanie listów w zasadzie we wszystkich programach wygląda tak samo. Każdy z e-maili jest opisany przez kilka nagłówków. Pozwalają one nadawcy przede wszystkim na określenie adresu lub adresów – ten sam list można wysłać do kilku odbiorców. Można ukryć część adresatów, wysyłając kilku osobom tzw. „ślepe kopie” (BCC Blind courtesy copy). „Właściwy” adresat listu nie będzie wiedział, że ktoś jeszcze go dostał. Użycie jej może świad­czyć o kulturze wysyłającego list.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)