ROZMOWY TELEFONICZNE

Produkt miał umoż­liwiać rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Sieci. Zła jakość połączenia z Izraelem nie dała rekinom finansjery wiary w technologię. O tym, że może ona rzeczywiście wy­wołać rewolucję, przekonało dopiero zainteresowanie praw­dziwych gigantów’ sprzętu telekomunikacyjnego – Lucent Technologies i Nortela.Tego zastosowania naukowcy łączący pierwsze węzły Inter­netu chyba nie mogli przewidzieć. A przecież głos, tak jak każ­dą informację, można zakodować w postaci danych kompute­rowych. Dlaczego więc Siecią nie miałyby płynąć rozmowy? Technologia stała się popularna w połowie lat 90. Wszystko zaczęło się od amatorskich eksperymentów. Właściciele dwóch komputerów podłączonych do Sieci i wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie musieli się najpierw umó­wić na połączenie.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!