ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyka wskazują na ko­nieczność szybkiego i adekwatnego rozpoznawania przyczyn tych trud­ności. Wczesne ich wykrycie umożliwia skuteczną rehabilitację i uchro­nienie od zaburzeń o charakterze wtórnym. Zaburzenia nie poddane ko­rekcji trwają nierzadko przez całe życie. Uniemożliwiają osiągnięcie wy­branego zawodu, podjęcie planowanych form kształcenia. W przypadku przedłużającego się okresu niepowodzeń szkolnych i przy braku właści­wej pomocy dzieci te wchodzą w konflikt ze szkołą, rodzicami i same ze sobą, dochodzi bowiem do zderzenia się realnych możliwości dziecka z oczekiwaniami jego środowiska i własnymi ambicjami zrodzonymi ze słusznego przekonania o posiadanych uzdolnieniach.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!