SIŁA MEDIUM

Gdy amerykański sędzia wysyłał swój wyrok Internetem, polscy prawnicy wydawali na temat tego medium sprzeczne opinie. W 1997 roku przed wyborami parlamentarnymi Pań­stwowa Komisja Wyborcza nobilitowała je, zakazując – po­dobnie jak w prasie, radiu czy telewizji-publikowania w In­ternecie wyników sondaży tuż przed dniem głosowania. Po roku częstochowska policja również potraktowała strony WWW jak zwykłe medium i umieściła w nim list gończy za poszukiwanym przestępcą. Zareagował jednak Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzając, że narusza to dobra oso­biste poszukiwanego.Te zdarzenia tworzą z jednej strony paradoks, z drugiej pokazują siłę nowego medium.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!