STAN WIEDZY

Ci z badaczy, którzy sięgają do lingwistyki,, by czerpać z niej argumenty wyjaśniające mechanizm, nie osadzają ich w jakiejś koncepcji programu tworzenia się wypowiedzi słownej. Ci na­tomiast, którzy starają się wypełnić istniejącą lukę teoretyczną w kon­cepcji programowania, nie spełniają podstawowego warunku, aby przy wybieraniu argumentów lingwistycznych wartościować je niezbędną cha­rakterystyką systemową.W sumie stan wiedzy o mechanizmach agramatyzmów przypomina bardziej opis defektów mowy dokonywany z różnych stanowisk, w zależności od rodzaju reprezentowanej wiedzy osoby dokonującej opisu. Trudno wszakże w dotychczasowych próbach badawczych widzieć tvlko samą nieporadność i niedoskonałość.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)