STYL EKSPERSJI SŁOWNEJ

Jak nigdzie indziej, tak w klinice psychiatrycznej mowa chorego stanowi ważne ogniwo diagnostyczne. Oto co w tej sprawie mówi znany psychiatra prof. A. Kępiński (1978, s. 138): „Styl ekspresji słownej daje nam cenną nieraz charakterystykę człowieka. W sposobie mówienia mia­nowicie można odkryć aspekt emocjonalny, wolicjonalny i percepcyjny (lub poznawczy) stosunku do otaczającego świata. O aspekcie emocjonal­nym orientuje nas nie tylko ton głosu, lecz także sposób wyrażania się. Można nawet nie zrozumieć treści wypowiedzi, ale z jej formy można się zorientować co do nastroju i nastawienia uczuciowego osoby mówiącej. Odnosi się to również do wypowiedzi pisanej.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)