SYSTEM WEWNĘTRZNYCH SERWERÓW

Jeśli wszyscy je wykorzy­stują, uzupełniając swój rozkład zajęć, to wyznaczeniem pory spotkania dla grupy pracowników może się zająć komputer pocztowy. Wystarczy mu kazać szukać np. „pierwszego wol­nego dla wszystkich terminu”. Drugim elementem intranetu jest zwykle system we­wnętrznych serwerów http, udostępniających ważne dla pra­cowników informacje czy dokumenty w postaci podobnej do stron WWW. WWW i poczta elektroniczna stały się najpopularniejszymi usługami Internetu. Od nich dziś najczęściej zaczyna się kon­takt z Siecią i bardzo często – kończy. Wynika to z bogactwa zasobów WWW. Ich przeglądanie zajmuje tyle czasu, że użyt­kownikom, którzy od tego zaczęli, nie przychodzi do głowy, że można chcieć czegoś jeszcze. Ale Internet może znacz­nie więcej.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!