TECHNOLOGIĘ INTERNETU ZMIENIAJĄ WSZYSTKO

WWW i poczta nie tylko przyczyniły się do eksplozji Inter­netu. Mają również coraz większy wpływ na sposób wyko­rzystania komputerów i informatyki. Pomagają w ich popu­laryzacji, przyciągając nowych użytkowników. Poza tym wpływają na samą technologię. Od około 1995 roku popularny stał się termin intranet. Mówi się tako sieciach komputerowych dużych firm, w któ­rych stosowane są technologie Internetu.Z jednej strony dotyczy to poczty, która w firmach jest czymś więcej niż narzędziem wymiany opinii i informacji. Wykorzystanie jej do komunikacji między oddziałami firm pozwala na zmniejszenie rachunków telefonicznych. Zaawan­sowane systemy poczty umożliwiają lepszą organizację pracy np. dzięki połączeniu ich z systemami kalendarzy pozwala­jących na wyznaczanie spotkań.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)