TRAKTOWANIE TECHNIKI

Dlatego technika ta powunna być traktowana tylko jako pierwszy etap w zdobywaniu spraw­ności mówienia, po którym musi nastąpić etap drugi, zasadniczy, wy­konywany w klasie pod kontrolą nauczyciela. Ten drugi etap będzie dopiero służył wykorzystaniu ćwiczonych schematów do tworzenia przez’ ucznia własnych wypowiedzi w języku obcym poprzez takie techniki jak: odpowiedzi na pytania, dyskuje na temat poruszony w tekście, na­wiązywanie spraw poruszonych w tekście do własnych doświadczeń itp.”’ (1974, s. 136- 138). Współczesna dydaktyka języka obcego wykorzystuje osiągnięcia, techniki. Maszyna zaczęła zastępować nauczyciela, nabywanie i rozwój doświadczenia językowego w zakresie języka obcego przybrały szczegól­ny charakter wymagający wieloaspektowej analizy. „Mimo znacznych różnic w stopniu wykorzystania laboratorium językowego w procesie nauczania, ustalił się zasadniczo pogląd co do jego przydatności w ogóle. W zasadzie nikt już nie kwestionuje konieczności wykorzystania labora­torium na nowoczesnych kursach języka obcego. Wśród czynników in­tensyfikujących proces przyswajania języka obcego w laboratorium wy­mienia się najczęściej dwie zasadnicze grupy, tzn. elementy dydaktyczne i elementy psychiczne”.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)