UJMOWANIE MYŚLI W SŁOWA

Spraw­ność ta polega na umiejętności ujmowania myśli w słowa tak dokładnie, by zostały one jednoznacznie zrozumiane. Ważne jest przy tym, aby ję­zyk nasz był nie tylko poprawny, lecz także czysty i kulturalny, żeby się podobał, a nie raził i odpychał.Wiele nieporozumień może wyniknąć z nieumiejętnego posługiwania ■się językiem, a wiele też można osiągnąć poprzez kulturę słowa. Jak wszystkie umiejętności i tę trzeba zdobywać pracą. Praca nad kulturą języka jest złożona i wielokierunkowa, ale wiedza o niej jest już spopu­laryzowana różnymi środkami i dostępna masowemu odbiorcy (por. W. Polaszewska, 1967). Wiedzę o języku upowszechniają czasopisma Ję­zyk Polski” i „Poradnik Językowy”, a także popularnonaukowe rozpra­wy ogłaszane w Biblioteczce Towarzystwa Miłośników Języka Polskie­go. Podstawowe wiadomości o języku w ujęciu bardzo popularnym i dy­daktycznym zawierają podręczniki szkolne.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)