USZKODZENIE SYSTEMÓW

Uszkodzenie systemów gnostycznych prowadzi do takich form akalkulii, u podstaw których leżą różne czynniki: defekty percepcji optycznej znaków, zaburzenia gnozji słuchowej, zaburzenie syntez prze­strzennych i znaczeniowej organizacji liczenia. Defekty te prowadzą od­powiednio do zaburzeń rozpoznawania cyfr, do rozpadu liczenia ustnego, do zaburzeń pojęcia liczby ze strony jego ukształtowania szeregowego, do trudności w rozumieniu stosunku liczb, a także do zaburzeń operacji liczenia. Uszkodzenie systemów czołowych przednich lub bazalnych prowadzi do zaburzenia całej aktywnej działalności intelektualnej, a więc i pro­cesu liczenia — chociaż może być zachowane operowanie pewnymi ze­wnętrznymi cechami liczby, np. chorzy tej grupy zachowują rozpozna­wanie cyfr i nazywanie liczebników, zachowują procesy liczenia automa­tycznego (tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie w przedziale jednego dziesiątka, itp.).

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!