UTRWALAJĄCE ĆWICZENIE

Ćwiczenie tego typu bardziej niz jakakolwiek inna technika utrwa­lałoby u ucznia funkcjonalną znajomość tych reguł językowych, które są niezbędne dla samodzielnego tworzenia wypowiedzi w języku obcym, a więc przede wszystkim reguł fonologicznych, syntaktycznych oraz re­guł łączliwości między wy razowej, stanowiących największą trudność.. Ćwiczenie to doskonale poza tym uprzytamnia uczniowi to, czego jesz­cze nie wie, a co wiedzieć powinien; doskonale także demaskuje wszyst­kie jego błędne hipotezy i nieporozumienia językowe. Jest też ono bar­dzo skutecznym środkiem przeciwdziałającym interferencji ze strony ję­zyka ojczystego, która w postaci hamowania retroaktywnego szczególnie destruktywnie działa na zapamiętywanie syntagm konwencjonalnych.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)